Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webwinkel Noryoumicards.nl
De ingangsdatum van deze voorwaarden is 20/05/2018
We leggen je uit welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt
en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen
en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

NoryoumiCards respecteert jouw privacy. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk
te laten verlopen. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden
ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.
I.v.m. de fiscale bewaarplicht worden de gegevens 7 jaar bewaard.

Jouw account
Als je je registreert op onze site dan dien je informatie over jezelf op te geven.
Daarmee wordt een account aangemaakt, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum,factuuradres, betalingsgegevens
en geslacht. Dit doen wij op basis van jouw toestemming.
Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je
makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account informatie aanpassen
wanneer jij dat wilt.

Samenwerking met derden
De gegevens die je invoert bij je bestelling worden alleen gebruikt voor administratieve
doeleinden die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.
Post.nl en DHL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en
woonplaatsgegevens met de bezorgdiensten delen. Deze gebruiken de gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst.

MijnWebwinkel   
Deze webwinkel is gemaakt met software van mijnwebwinkel.
Wanneer je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, bedrijfsnaam (optioneel), e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), afleveradres en betaalgegevens nodig.
Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
Na het afronden van je bestellingen worden je gegevens alleen gebruikt voor administratieve verplichtingen.
    
Mollie
Wanneer je betaalt met iDeal, Visa, Bancontact, worden jouw gegevens doorgestuurd naar Mollie.
Zij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Jouw betaalgegevens (bankrekeningnummer), IP-adres, internetbrowser & apparaat type en in sommige gevallen
jouw voor- en achternaam, adresgegevens en informatie over het product of de dienst die door jou werd afgenomen.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
accountant. Wij delen jullie naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jullie bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.  
Wij delen jullie naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jullie bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
De accountant is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.
De accountant gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer.
NoryoumiCards gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten
en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij NoryoumiCards geen cookies ontvangt.

Social Media
In de webwinkel is een like button opgenomen van Facebook.
Wanneer je hierop klikt verzamelen de beheerder van deze dienst je persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan NoryoumiCards op grond van een wettelijke verplichting
worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te
delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot
de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn
en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op eenander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen,
zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van
een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij jou op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
jou u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over
jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door of in opdracht van Noryoumicards.nl. Als je bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw
bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die
wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling
te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op.

Klacht indienen
Bent je niet tevreden over de manier waarop NoryoumiCards met jouw gegevens omgaat?
Dan kan NoryoumiCards je er meer uitleg over geven en dan kunnen we samen tot een oplossing komen.
Er is ook altijd een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vinden je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

NoryoumiCards
P. Saenredamstraat 13
7312PT Apeldoorn
T: 0630421237
E: info@noryoumicards.nl
KvKnr: 08142462

© 2017 - 2024 NoryoumiCards | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel